Login

Wat is zelfcompassie?

Zelfcompassie is een houding die we kunnen oefenen en hanteren om vriendelijk te zijn voor onszelf, om onszelf te omarmen, ook onze gebreken. Veel wetenschappelijke studies laten zien dat wanneer mensen een laag zelfvertrouwen hebben ze depressief kunnen worden of andere psychologische problemen kunnen ontwikkelen. 

Net als mindfulness is zelfcompassie een algemeen menselijke kwaliteit die bij iedereen in aanleg aanwezig is, die we verder kunnen ontwikkelen en verdiepen.

Dr. Kristin Neff doet onderzoek naar de ontwikkeling zelfcompassie en onderscheidt in 3 onderdelen

'Self-kindness' 

Vriendelijk zijn voor onszelf. Voor vrienden kunnen we heel begripvol en ondersteunend zijn. Vaak hebben we zelf een harde innerlijke criticus, zeggen we onvriendelijke dingen tegen onszelf. Onze eigen gedachten vormen vaak onze grootste vijand. Bij zelfcompassie behandelen we onszelf zoals we dat zouden doen voor een dierbare vriend.

'Common humanity'

We zijn geneigd vooral te denken in hoe we verschillen van elkaar, maar hier vragen we ons af hoe we op elkaar lijken, wat we gemeenschappelijk hebben. Als mens zijn we nu eenmaal imperfect, we voelen ons vaak minder als we geisoleerd zijn van anderen, terwijl het 'niet perfect' zijn ons juist verbindt met anderen.

'Mindfulness' 

Om compassievol om te gaan met onszelf moeten we eerst kunnen zijn met wat er zich hier en nu aandient. Vaak zijn we ons niet bewust van ons eigen lijden, dat ontstaat als we onszelf onderuit halen door zelfkritiek. We zijn geneigd ons er mee te identificeren en hebben niet door hoeveel pijn we onszelf aandoen.

Kristine Neff vroeg zich af waarom we zoveel zelfkritiek hebben.

Onderzoek laat zien dat we denken het nodig te hebben om ons te motiveren. Echter zelfkritiek ondermijnt onze motivatie, en werkt in op het reptielenbrein dat verantwoordelijk is voor de vecht- en vluchtreacties. Hierbij komt cortisol en adrenaline vrij. Als we dingen opmerken over onszelf waar we niet blij mee zijn, reageert ons brein alsof we ons bedreigd voelen en wordt er veel cortisol geproduceerd en ontstaan continu hoge stresslevels, die vervolgens maken dat het lichaam zich afsluit, waardoor we bijvoorbeeld somber of angstig worden.

Naast het reptielenbrein heeft zich gelukkig ook het zoogdierenbrein ontwikkeld, zodat er ook een andere manier is om ons veilig te voelen. Als zoogdieren worden geboren zoeken ze veiligheid en geborgenheid dichtbij de moeder. Daardoor is ons lichaam geprogrammeerd om te reageren op warmte, zachte aanrakingen en geluiden. Als we zelfcompassie hebben blijkt het cortisol level te dalen en ons lichaam oxytocinen aan te maken, de hormonen waardoor we ons 'goed' voelen. We zijn het best in staat om onszelf te motiveren wanneer we ons veilig en geborgen voelen.

Zelfcompassie blijkt sterk gerelateerd aan welbevinden, minder angst en depressie, minder stress en perfectionisme, grotere motivatie, blijdschap en tevredenheid.

Interessant te lezen hoe de voordelen van zelfcompassie door Kristin Neff worden vergeleken met zelfvertrouwen. Zelfcompassie heeft niet de valkuilen van narcisme en constante sociale vergelijking. Zelfcompassie geeft een sterke mentale gezondheid, het is aanwezig als je faalt en het geeft een stabieler gevoel van zelfwaarde dan zelfvertrouwen.

Meer lezen? 

Zelfcompassie, Kristin Neff

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terug naar vorige pagina

Contactgegevens

Patries Dekkers Training & Coaching Mindfulness | Compassie | CARE for Teachers | Mindfulness in Organisaties | CSRcoach ® | Burn-out en Re-integratiebegeleiding