Login

CARE for teachers

Najaarscursus CARE for Teachers


27 september & 11 oktober 2024, terugkomdag op 15 november 2024

De laatste jaren is er veel aandacht voor het welbevinden van leerlingen, maar verhoudingsgewijs is er minder aandacht voor het welzijn van de leraar. Terwijl het welzijn van de leraar voorwaardelijk is om gemotiveerd en effectief te kunnen werken en handelen.

De steeds toenemende eisen in het onderwijs, zowel op vakinhoudelijk, mentaal als emotioneel gebied, de sterke nadruk op toetsen en opbrengsten en passend onderwijs om kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften op te vangen in het reguliere onderwijs, maakt lesgeven tot een veeleisend en stressvol beroep.

CARE is een evidence based programma voor professionele ontwikkeling van iedereen die in het onderwijs werkt. Centraal staat het vergroten van je veerkracht en het bevorderen van je bewustzijn. CARE staat voor Cultivating Awareness and Resilience in Education.  Met CARE ontwikkel je als onderwijsprofessional vaardigheden om bewustzijn en veerkracht te creëren en te behouden, om uitstekende sociale, emotionele en educatieve ondersteuning te bieden aan leerlingen en studenten, om werkstress te verminderen en om je welzijn te bevorderen.

Zo voorkom je een burn-out en verbeter je je manier van lesgeven. Met als uitkomst dat de kinderen of volwassenen die je onderwijs geeft zich sociaal, emotioneel en cognitief beter kunnen ontwikkelen.

Voor uitgebreide informatie en inschrijving ga naar de website www.careforteachers.nl

Leerkracht met blije kinderen