Login

Coronavirus | Live trainingen starten weer op 16 september 2021

Trainingen op locatie zijn weer mogelijk. Er moet voldoende tussenruimte tussen de deelnemers zijn (dus geen fysiek contact mogelijk) en een ieder moet vrij zijn van coronasymptomen. We zullen standaard vragen naar je gezondheid

  • Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, (neus)verkoudheid, niezen, keelpijn, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

in de intakes en bij aanvang van de sessies, verder houden we ons aan de algemene afspraken van de overheid en de verdere corona maatregelen, inclusief de meldingsplicht totdat deze vanuit de overheid worden opgeheven.

De ruimtes in het Energiehuis beschikken over een ventilatiesysteem dat continu frisse lucht van buiten aanzuigt en de lucht binnen afzuigt.

Zowel de trainer als de groepsleden hebben een verantwoordelijkheid jegens de groep om het te melden als er gedurende de training klachten ontstaan. Mochten coronasymptomen bij een deelnemer ontstaan, dan zijn we verplicht deze deelnemer naar huis te sturen.

Indien de deelnemer coronagerelateerde klachten heeft, kan de deelnemer de bijeenkomst online bijwonen, zo wordt de continuteit van de training gegarandeerd.

Hier vind je het protocol dat door de beroepsvereniging VMBN is voorgeschreven en door ons wordt gehanteerd.

 

 

terug naar vorige pagina

Contactgegevens

Patries Dekkers Training & Coaching Mindfulness | Compassie | CARE for Teachers | Mindfulness in Organisaties | CSRcoach ® | Burn-out en Re-integratiebegeleiding