Login

Kinderen

Mindfulness leert kinderen en pubers een hoofd vol gedachten tot rust te brengen, om te gaan met emoties, meer rust te ervaren, zich beter te concentreren en bewuster om te gaan met impulsen.

Door het trainen van aandacht en compassie worden kinderen voorbereid op het leven en werken in een steeds complexer wordende samenleving en bij te dragen aan een gezonde en vreedzame maatschappij.

Inmiddels heb ik veel ervaring opgebouwd in het werken met mindfulness en kinderen. Ik werk vanuit mijn eigen praktijk met groepen kinderen en jongeren in verschillende leeftijdscategorieen.

Daarnaast voer ik trainingen uit binnen scholen voor PO, SBO en VO aan klassen of groepen leerlingen, vaak als pilot binnen een school, zodat de school ervaring kan op doen met wat mindfulness hun leerlingpopulatie te bieden heeft. Vanuit mijn jarenlange ervaring als onderwijsadviseur begeleid ik de school in het proces om mindfulness te implementeren binnen de school.

 

Aanbod

Voor
Kinderen

Mindfulnesstraining
Aandacht werkt!

Voor
pubers

Mindfulnesstraining
Aandacht werkt!